پاوریونیت با شیر الکترونیکی LRV

پاوریونیتهــای مجهــز بــه شــیر الکترونیکــی LRV امــکان افزایــش ســرعت آسانســور تــا   1M/S را فراهــم   می نمایــد. و همچنیــن باعـث کاهـش 30٪ مصـرف انـرژی می گـردد. پارامترهـای مختلـف در نواحــی اســتارت و توقــف، دارای سیســتم کنتــرل پیشــرفته قابــل تنظیــم می‌باشــند. پاوریونیــت مجهــز شــیر الکترونیکــی LRV بــرای ســاختمانهای مسـکونی، ادارات، هتلها و بیمارسـتانها و حتی آسانسـورهای بـاری و پـر ترافیـک بسـیار سـودمند هسـتند. وجـود شـیر الکترونیکـی LRV  موجـب حرکـت بسـیار عالـی و در نهایـت افزایـش طـول عمر آسانسـور می گردد.

 

توضیحات

پاوریونیتهــای مجهــز بــه شــیر الکترونیکــی LRV امــکان افزایــش ســرعت آسانســور تــا   1M/S را فراهــم   می نمایــد. و همچنیــن باعـث کاهـش 30٪ مصـرف انـرژی می گـردد. پارامترهـای مختلـف در نواحــی اســتارت و توقــف، دارای سیســتم کنتــرل پیشــرفته قابــل تنظیــم می‌باشــند. پاوریونیــت مجهــز شــیر الکترونیکــی LRV بــرای ســاختمانهای مسـکونی، ادارات، هتلها و بیمارسـتانها و حتی آسانسـورهای بـاری و پـر ترافیـک بسـیار سـودمند هسـتند. وجـود شـیر الکترونیکـی LRV  موجـب حرکـت بسـیار عالـی و در نهایـت افزایـش طـول عمر آسانسـور می گردد.

 

توضیحات تکمیلی

وزن 58 kg
ابعاد 45 × 54 × 33 cm

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پاوریونیت با شیر الکترونیکی LRV”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پاوریونیت با شیر الکترونیکی LRV”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *