ابعاد آسانسور هیدرولیکی


آسانسورهای هیدرولیکی یکی از انوع آسانسورها بوده که با استفاده از آن علاوه بر جابجایی افراد میتوان بارهای سنگین را نیز تا ارتفاع 12 متر جابجا کرد. برای جابجایی افراد و اجسام باید ابعادی متناسب با ظرفیت آسانسور درنظر گرفت. ابعاد کابین، چاه و چاهک آسانسورهیدرولیکی با توجه به مشخصه های خاص در هر آسانسور لحاظ میشود. برای بررسی ابعاد آسانسور هیدرولیکی همراه بهراد هیدرولیک باشید.

ابعاد آسانسورهیدرولیک

طراحی آسانسورهای هیدرولیک با توجه به کاربرد آسانسور و در نظر گرفتن 3 فاکتور: ظرفیت نامی، ظرفیت ابعاد چاه و کابین آسانسور، و همچنین ارتفاع کابین انجام میشود. تجهیزات آسانسور هیدرولیک و ابعاد آن ها تاثیری در اندازه و ابعاد آسانسور هیدرولیکی نخواهند داشت. همچنین آسانسورها با جک مستقیم از زیر و آسانسورها با جک از بغل از نظر ابعاد تفاوت چندانی با هم ندارد؛ در واقع نحوه جایگذاری جک نیز در ابعاد کابین تاثیر زیادی نمی گذارد.

ظرفیت نامی

ظرفیت نامی، یکی از فاکتورهایی است در هنگام طراحی و اجرای آسانسور باید در نظر گرفته شود؛ با توجه به ظرفیت نامی فضایی ایمن و مساحتی مناسب برای جابجایی افراد و اجسام، طراحی و اجرا میشود. ظرفیت نامی حداکثر میزان ظرفیت بار قابل جابجایی توسط آسانسور بوده و برحسب کیلوگرم مشخص میشود؛ این مقدار ظرفیت و توان آسانسور برای جابجایی افراد و اجسام بوده و وزن کابین و تجهیزات آسانسور هیدرولیک بر این مقدار تاثیری نخواهد داشت.

مقدار ظرفیت نامی بر اساس استانداردها تعیین میشود؛ با توجه به استانداردها وزن هر انسان در آسانسورهای هیدرولیک 75 کیلوگرم در نظر گرفته شده است؛ این مقدار در آسانسور هیدرولیک دو نفره 90 کیلوگرم و در آسانسورهیدرولیک تک نفره 100 کیلوگرم لحاظ شده است.

ظرفیت، ابعاد چاه و ابعاد کابین آسانسور

ابعاد کابین و چاله آسانسور به عواملی مانند: ظرفیت نامی، کاربرد آسانسور هیدرولیک، تجهیزات مورد استفاده در آسانسور، سیستم آسانسور و … بستگی دارد، در نتیجه این ابعاد در آسانسورهای مختلف متفاوت است.

ابعاد کابین در آسانسور هیدرولیک

 ابعاد استاندارد کابین با توجه به ظرفیت بار و حداکثر مساحت لازم، برای هر نفر و محاسبات ترافیک تعریف شده و حاصلضرب عرض در عمق داخلی کابین است. اندازه کابین یکی از عوامل محدود کننده برای استفاده از آسانسور، با بیش از ظرفیت بار خواهد بود. به بیان دیگر مساحت در نظر گرفته شده درکابین برای 4 نفر مانع از استفاده از کابین برای 5 نفر و اعمال فشار بیش از حد به تجهیزات آسانسور میشود.

مساحت مفید در کابین آسانسور مسافر بر و باربر، بر حسب متر مربع، و وزن بر حسب کیلوگرم بیان میشود.

در آسانسورهای باربر با وزنی بیش از 1600 کیلوگرم، به اضای هر 100 کیلوگرم، باید 0.4 متر مربع به مساحت کابین افزوده شود.

برای اطلاعات بیشتر درباره آسانسور هایی با کابین شیشه ای و سیستم هیدرولیک مقاله، آسانسور شیشه ای را مطالعه فرمایید.

ابعاد چاه در آسانسور هیدرولیک

 ابعاد چاه آسانسور با توجه به نکاتی مانند: تجهیزات آسانسور، سیستم مورد استفاده، ابعاد کابین، نوع ساختمان و … مشخص میشود.

عمق چاه: عمق چاه به عواملی مانند: عمق کابین، فضای اشغال شده توسط آسانسور و تجهیزاتی مانند وزنه تعادل بستگی دارد؛ عمق چاه آسانسور به بعضی از تجهیزات مانند جک بستگی ندارد.

عرض چاه: اندازه عرض چاه آسانسور به عرض کابین و اندازه لازم برای نصب ریل ها بستگی دارد.

ابعاد آسانسور

ابعاد چاهک در آسانسورهای هیدرولیک

چاهک بخشی از چاه آسانسور محسوب میشود؛ که ابعاد آن کاملا به ابعاد چاه آسانسور، ظرفیت بار و مدل نصب آسانسورهیدرولیک وابسته است. ابعاد چاهک با درنظر گرفتن میزان عرض، ارتفاع و عمق چاهک مشخص میشود؛ و نمیتوان برای آن ابعاد استانداردی را مشخص کرد؛ اما در کل چاهک آسانسور باید از هر طرف 10 سانتیمتر بزرگتر از چاه آسانسور باشد. عمق چاهک آسانسور با ارتفاع آن برابر نبوده و کاملا متفاوت است؛ این ابعاد با توجه به نیاز مشتری، کاربرد آسانسور و محل نصب آن توسط نصابان آسانسور تعیین میشود.

ارتفاع کابین آسانسور

استانداردهای لحاظ شده برای این بخش از آسانسور، ارتفاع کابین را 195 سانتیمتر در نظر گرفته است. و در همه نقاط از کابین باید ارتفاع به این مقدار باشد و ذره ای تغییر اعمال نشده باشد. نصب چراغ های تزئینی باید به گونه ای باشد که بر روی این اندازه تاثیری نگذارد.

ابعاد آسانسور هیدرولیکی در آسانسورهای پرکاربرد

با توجه به استانداردهای بیان شده میتوان ابعاد پیشنهادی در محدوده استاندارد را برای پروژه های پرکاربرد، با در نظر گرفتن شرایط ساختمان لحاظ کرد.

ابعاد آسانسورهیدرولیکی چهار نفره

ظرفیت بار در آسانسورهای هیدرولیکی 4 نفره 300 کیلوگرم درنظر گرفته شده و معمولا در ساختمان های کوچک مورد استفاده قرار میگیرد. مساحت مفید داخل کابین این نوع آسانسورها 0.79 و 0.9 مترمربع است. به عنوان مثال: کابینی با ابعاد عرض 90 سانتیمتر در عمق 100 سانتیمتر با ارتفاع مفید 220 سانتیمتر، برای کابین آسانسور 4 نفره مناسب می باشد.

آسانسور هیدرولیکی

ابعاد آسانسورهیدرولیکی شش نفره

ظرفیت بار در آسانسورهای هیدرولیکی 6 نفره 450 کیلوگرم در نظر گرفته شده و معمولا در ساختمان های نسبتا کوچک مورد استفاده قرار میگیرند. مساحت مفید داخل کابین این نوع آسانسورها 1.17 و 1.30 مترمربع است. به عنوان مثال: کابینی با ابعاد عرض 110 سانتیمتر در عمق 110 سانتیمتر با ارتفاع مفید 220 سانتیمتر، برای کابین آسانسور 6 نفره مناسب می باشد.

ابعاد آسانسورهیدرولیکی هشت نفره

 ظرفیت بار در آسانسورهای 8 نفره 600 کیلوگرم در نظر گرفته شده است؛ و میتوان در ساختمان های مختلف، بزرگ و پر جمعیت از این نوع آسانسورها استفاده کرد. مساحت مفید داخل کابین در این آسانسورها 1.45 و 1.60 متربع است. همچنین میتوان ابعاد 110 در 140 متر مربه را برای این آسانسورها اعمال کرد.

ابعاد آسانسورهیدرولیکی ویلچربر

هر ساختمانی که آسانسور در آن برای جابجایی تعبیه شده، باید از آسانسورهای ویلچربر برای افراد کم توان نیز برخوردار باشد. آسانسورهای ویلچربر برای افراد با صندلی های چرخدار ساخته شده اند. ظرفیت بار در این آسانسورها 600 کیلو گرم در نظر گرفته شده است؛ مساحت مفید در این آسانسورها: 110 سانتیمتر عرض و 140 سانتیمتر عمق با عرض مفید حداقل 80 سانتیمتر برای درب های ورودی در نظر گرفته شده است؛ همچنین این آسانسورها باید به همسطح ساز اتوماتیک مجهز شده باشند.

ابعاد آسانسورهیدرولیکی برانکاردبر

ظرفیت بار در آسانسورهای برانکاردبر 1000 کیلوگرم در نظر گرفته شده است؛ بر اساس استانداردهای ساختمان سازی، ساختمان هایی با ارتفاع بیش از 21 متر باید به آسانسورهای برانکاردبر مجهز شوند. حداقل مساحت مفید در این آسانسورها با 110 سانتیمتر عرض، و 210 سانتیمتر عمق، با عرض مفید حداقل 90 سانتیمتر برای درب های ورودی لحاظ شده است.

این آسانسورها باید ویژگی های لازم برای جابجایی و حمل بیمار با برانکارد را داشته باشد و عرض درب ها از 90 سانتیمتر کمتر نباشد.

بهراد هیدرولیک تنها نماینده رسمی شرکت ایتالیایی HL در ایران بوده، و امکان استفاده از قطعات باکیفیت آسانسورهیدرولیک را در سرتاسر ایران محیا ساخته است. این شرکت برای ضمانت محصولات خود 3سال ضمانت کالا و  10سال خدمات پس از فروش در نظر گرفته است. در صورت نیاز به دریافت مشاوره از کارشناسان بهراد هیدرولیک و یا استعلام قیمت، موجودی، ثبت سفارش و خرید با شماره های درج شده تماس حاصل فرمایید.

  • ظرفیت نامی چیست؟
  • ظرفیت نامی در آسانسورهای مختلف چقدر است؟
  • ابعاد کابین چگونه مشخص میشود؟
  • استاندارد درب در آسانسورهای برانکاردبر چقدر است؟

 

بهراد هیدرولیک

آسانسور هیدرولیکی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button
ارتباط با کارشناس
ارتباط با کارشناس