همایش منطقه ای ایمنی در آسانسور و پله برقی توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان

 

تاریخ برگزاری: ۱۶ اسفندماه ۱۳۹۶ در شهر کاشان 

این همایش محلی برای گردهمایی استادان، صاحب‌نظران و دانشجویان دانشگاه‌های مختلف منطقه از یک‌سوو مهندسین و صنعتگران از سوی دیگراست، تا تازه‌ترین فعالیت‌ها و یافته های علمی، پژوهشی و فن‌آوری خود را ارائه داده و به‌ این‌ ترتیب موجب توسعه ارتباط بین دانشگاه و صنعت گردند.

موضوعات کنفرانس:

 • ساختمان های مسکونی
 • ساختمان های آموزشی
 • ساختمان های صنعتی
 • ساختمان های عموم

محورهای کنفرانس:

 • استانداردهای ایمنی در آسانسور و پله برقی
 • رعایت ایمنی در نصب و سرویس آسانسور و پله برقی
 • اهمیت سرویس و نگهداری دوره ای آسانسور و پله برقی
 • تاثیر آموزش همگانی در افزایش ایمنی آسانسور و پله برقی
 • ارتقا امنیت روانی عمومی در آسانسور و پله برقی
 • موانع فرهنگی در رعایت ایمنی
 • آسانسور و آتش سوزی
Call Now Button
ارتباط با کارشناس
ارتباط با کارشناس